logo-mini

Operacija: Energetska prenova – Nebesa Chalets

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Naziv operacije: Energetska prenova – Nebesa Chalets

Kratek opis operacije: NEBESA CHALETS je ime za 4 butične turistične hiške na naslovu Livek 39 nad Kobaridom, na nadmorski višini 900 m. Naselje je bilo zgrajeno v  letu 2003 in od takrat našim gostom zagotavljamo mir in tišino, ter neposreden stik z naravo. Skladno s tem, želimo tudi obratovanje našega naselja čim bolj približati naravi, zmanjšati ogljični odtis, postati energetsko samooskrbni, ter zmanjšati porabo pitne vode in količino odpadkov. Naša vizija je, da bi v prihodnosti minimalno obremenjevali okolje, kar je povezano z našo tržno filozofijo in usklajeno s pričakovanji naših gostov. S predvideno energetsko prenovo želimo doseči natanko to.

Namen operacije: Povečanje snovne in energetske učinkovitosti obstoječih štirih objektov “hišk” Nebesa Chalets namenjenih turistični dejavnosti, ter zmanjšanje rabe energije, oziroma povečanje rabe obnovljivih virov.

Cilji operacije:

 • Doseči visoko stopnjo samooskrbe s proizvodnjo lastne električne energije in učinkovito rabo le-te za ogrevanje in hlajenje objektov, ter pripravo sanitarne vode;
 • Ponuditi našim gostom možnost polnjenja električnih avtomobilov in električnih koles z lastno pridelano električno energijo iz obnovljivih virov;
 • Vključiti naš ekološki pristop v promocijske aktivnosti, ter zgraditi prepoznavnost ekološke, trajnostno naravnane turistične destinacije;
 • Z energetsko sanacijo stavb povečati njihovo energetsko učinkovitost;
 • Povečati skupno število gostov vsaj za 10 %;
 • Pridobiti certifikat »TRAVEL LIFE«;
 • Vztrajno povečevati prihodek iz naslova turizma ter vlagati v nadaljnji razvoj turistične dejavnosti;
 • Povečanje dodane vrednosti podjetja;
 • Zmanjšanje stroškov poslovanja podjetja zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov.

Rezultati operacije:

 • Pridobiti certifikat »TRAVEL LIFE«;
 • Manjša raba energije za objekt;
 • Manjša raba vode na nočitev;
 • Manjša količina nastalih odpadkov na nočitev.