logo-mini

Naziv projekta: Energetska prenova – Nebesa Chalets

Namen: Povečanje snovne in energetske učinkovitosti obstoječih štirih objektov “hišk” namenjenih turistični dejavnosti.

Cilji projekta:

  • Doseči visoko stopnjo samooskrbe s proizvodnjo lastne električne energije in učinkovito rabo le-te za ogrevanje in hlajenje objektov, ter pripravo sanitarne vode;
  • Ponuditi našim gostom možnost polnjenja električnih avtomobilov in električnih koles z lastno pridelano električno energijo iz obnovljivih virov;
  • Vključiti naš ekološki pristop v promocijske aktivnosti, ter zgraditi prepoznavnost ekološke, trajnostno naravnane turistične destinacije;
  • Z energetski sanaciji stavbe povečati njihovo energetsko učinkovitost;
  • Povečati skupno število gostov vsaj za 10 %;
  • Pridobiti certifikat »TRAVEL LIFE«;
  • Vztrajno povečevati prihodek iz naslova turizma ter vlagati v nadaljnji razvoj turistične dejavnosti.